Klinisk Undersøkelse

 • Grundig klinisk undersøkelse av muskel- og skjelett systemet
 • Diagnostisk ultralydundersøkelse for å sikre diagnostisk vurdering ytterligere

Behandlingsprosedyrer

 • Kortison injeksjoner ved senefester og slimposer og i ledd når det ansees nødvendig
 • Ultralydveiledet injeksjoner ved behov
 • Kortison injeksjoner i bekkenleddet ved betennelsestilstand i leddet
 • Annen medikament injeksjoner som f. eks. Procain hydroklorid i muskelmassen/muskel-sene overgang
 • Trykkbølgebehandling (ESWT - Extracorporeal Shock Wave Therapy)
 • Akupunktur (begrenset omfang)
 • Intramuskulær stimulering /IMS/dry needling) (begrenset omfang)
 • Mobilisering og eller manipulasjon av nakke og rygg ved behov som ledd i behandling
 • Instrukser i egen forebyggende behandling etter avsluttet behandling